اخبار ملک
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اخبار ملک

برای محاسبه تبدیل رهن به اجاره و همچنین تبدیل اجاره به رهن در سال 99 میتوانید از این فرم استفاده نمایید. روش محاسبه به این صورت است که به ازای کسر هر 1 میلیون تومان رهن، مبلغ 30 هزار تومان به اجاره بها اضافه خواهد شد؛ شما بایستی ابتدا نرخ رهن و اجاره اولیه خود را در فرم زیر وارد نمایید و سپس در مقابل نرخ رهن و اجاره جدید را با توجه به نیاز خود تغییر دهید؛ به طور مثال آپارتمانی با ۵۰ میلیون رهن و ماهانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره را میتوانید با ودیعه و اجاره دلخواه خود معادل سازی نمایید.

نرخ رهن و اجاره اولیه

یکصد میلیون
تومان
یک میلیون و پانصد
هزار تومان

نرخ رهن و اجاره جدید

نود میلیون
تومان
یک میلیون و هشتصد
هزار تومان

سایر محاسبات برای این مبنا

ودیعه 150,000,000 تومان
رهن کامل
ودیعه 135,000,000 تومان
اجاره 450,000 تومان
ودیعه 120,000,000 تومان
اجاره 900,000 تومان
ودیعه 105,000,000 تومان
اجاره 1,350,000 تومان
ودیعه 90,000,000 تومان
اجاره 1,800,000 تومان
ودیعه 75,000,000 تومان
اجاره 2,250,000 تومان
ودیعه 60,000,000 تومان
اجاره 2,700,000 تومان
ودیعه 45,000,000 تومان
اجاره 3,150,000 تومان
ودیعه 30,000,000 تومان
اجاره 3,600,000 تومان
ودیعه 15,000,000 تومان
اجاره 4,050,000 تومان
اجاره کامل
اجاره 4,500,000 تومان