اخبار ملک
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

بایگانی‌های اخبار بازار مسکن تهران | اخبار ملک

قیمت اجاره آپارتمان در تهران ۲۰ اردیبهشت ۹۹ در بازار اجاره مسکن تهران

قیمت اجاره آپارتمان در تهران ۲۰ اردیبهشت ۹۹ / بازار اجاره مسکن تهران

به گزارش بازار اجاره مسکن تهران ، مطابق با اطلاعات بدست آمده از قیمت اجاره در تهران بوسیله مشاورین املاک و همینطور گزارشات میدانی کارشناسان خبره سایت اخبار ملک ، لیستی از قیمت اجاره آپارتمان در تهران ۲۰ اردیبهشت ۹۹ در خیابان های مختلف این شهر به صورت زیر است. بیشتر بخوانید: قیمت مسکن در […]

قیمت مسکن در تهران ۲۰ اردیبهشت ۹۹ در اخبار بازار مسکن تهران

قیمت مسکن در تهران ۲۰ اردیبهشت ۹۹

به گزارش اخبار بازار مسکن تهران ، طبق داده های بدست آمده از قیمت آپارتمان در تهران توسط مشاورین املاک و گزارشات میدانی کارشناسان خبره سایت اخبار ملک ، لیستی از قیمت مسکن در تهران ۲۰ اردیبهشت ۹۹ در محله های گوناگون این شهر به صورت زیر است. بیشتر بخوانید: قیمت اجاره آپارتمان در تبریز […]

قیمت اجاره آپارتمان در تهران ۱۴ اردیبهشت ۹۹ در اخبار اجاره مسکن در تهران

قیمت اجاره آپارتمان در تهران ۱۴ اردیبهشت ۹۹ / بازار اجاره خانه در تهران

به گزارش اخبار اجاره مسکن تهران ، بر اساس اطلاعات بدست آمده از قیمت مسکن در تهران توسط مشاورین املاک آن شهر و همچنین بر اساس مشاهدات کارشناسان ما در شهر، لیستی از قیمت اجاره آپارتمان در تهران ۱۴ اردیبهشت ۹۹ با کاربری مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران به صورت زیر میباشد. توجه داشته […]

قیمت خانه در تهران ۱۴ اردیبهشت ۹۹ در اخبار بازار مسکن تهران

قیمت خانه در تهران ۱۴ اردیبهشت ۹۹ / بازار مسکن تهران

به گزارش اخبار بازار مسکن تهران ، بر اساس اطلاعات قیمت مسکن در تهران توسط مشاورین املاک آن شهر و همینطور بر اساس مشاهدات کارشناسان ما در شهر، لیستی از قیمت خانه در تهران ۱۴ اردیبهشت ۹۹ با کاربری مسکونی در نقاط شهر تهران به صورت زیر است. دقت داشته باشید که تمام قیمت های […]

قیمت اجاره مسکن تهران در 11 اردیبهشت 99 در اخبار اجاره مسکن تهران

قیمت اجاره مسکن تهران در 11 اردیبهشت 99 / بازار اجاره مسکن تهران

به گزارش اخبار بازار اجاره مسکن تهران ، بر اساس اطلاعات قیمت اجاره املاک در تهران بوسیله مشاورین املاک و همینطور مشاهدات میدانی کارشناسان ما، لیستی از قیمت اجاره مسکن تهران در 11 اردیبهشت 99 با کاربری مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران به صورت زیر است. دقت داشته باشید که تمام قیمت های ذکر […]

قیمت خانه در تهران ۱۱ اردیبهشت ۹۹ در اخبار بازار مسکن تهران

قیمت خانه در تهران ۱۱ اردیبهشت ۹۹ / بازار مسکن تهران

به گزارش اخبار بازار مسکن تهران ، بر اساس اطلاعات قیمت مسکن در تهران بوسیله مشاورین املاک و همینطور مشاهدات میدانی کارشناسان ما، لیستی از قیمت خانه در تهران ۱۱ اردیبهشت ۹۹ با کاربری مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران به صورت زیر است. دقت نمایید که تمام قیمت های ذکر شده در جدول زیر […]

قیمت اجاره مسکن تهران هفته دوم اردیبهشت 99 در اخبار بازار مسکن تهران

قیمت اجاره مسکن تهران هفته دوم اردیبهشت 99 / بازار مسکن تهران

به گزارش اخبار بازار مسکن تهران ، بر اساس اطلاعات قیمت ملک توسط مشاورین املاک و همچنین مشاهدات میدانی قیمت مسکن کارشناسان ما، لیستی از قیمت اجاره مسکن تهران هفته دوم اردیبهشت 99 با کاربری مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران به صورت زیر است. دقت نمایید که تمام قیمت مسکن ارائه شده در این […]

قیمت مسکن تهران در هفته دوم اردیبهشت 99 در اخبار بازار مسکن تهران

قیمت مسکن تهران در هفته دوم اردیبهشت 99 / بازار مسکن تهران

به گزارش اخبار بازار مسکن تهزان ، بر اساس اطلاعات قیمت ملک توسط مشاورین املاک و همچنین مشاهدات میدانی قیمت مسکن کارشناسان ما، لیستی از قیمت مسکن تهران در هفته دوم اردیبهشت 99 با کاربری مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران به صورت زیر است. دقت داشته باشید که تمام قیمت مسکن ارائه شده در […]

قیمت اجاره آپارتمان در تهران 1 اردیبهشت 99 در اخبار مسکن تهران

قیمت اجاره آپارتمان در تهران 1 اردیبهشت 99 / از 30 میلیون تا 470 میلیون ودیعه

به گزارش اخبار مسکن تهران ، طبق اطلاعات و بررسی های قیمت مسکن در تهران توسط مشاورین املاک و همچنین مشاهدات میدانی متخصصان املاک ما، لیستی از قیمت اجاره آپارتمان در تهران 1 اردیبهشت 99 با کاربری مسکونی درنقاط مختلف شهرتهران به صورت زیر است. دقت داشته باشید که تمامی قیمت های ارائه شده در […]

قیمت اجاره آپارتمان تهران در 30 فروردین 99 در اخبار مسکن مشهد

قیمت اجاره آپارتمان تهران در 30 فروردین 99 / از ۱۵ میلیون تا ۳۸۰ میلیون ودیعه

به گزارش اخبار مسکن تهران ، طبق اطلاعات و بررسی های قیمت مسکن در تهران توسط مشاورین املاک و همچنین مشاهدات میدانی متخصصان املاک ما، لیستی از قیمت اجاره آپارتمان تهران در 30 فروردین 99 با کاربری مسکونی درنقاط مختلف شهر تهران به صورت زیر است. دقت نمایید که تمامی قیمت های ارائه شده در […]